۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان

اهداف و وظایف


اهداف کلان:
-افزایش کیفیت و تنوع بخشی فعالیت های آموزشی
-ارتقای فعالیت های پژوهشی
-توسعه زیر ساخت ها و مدیریت منابع
-ارتقای امور بین المللی

وظایف:
-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی، عمرانی و تشکیلات دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط؛
-نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه های واگذاری به حوزه یا واحد های دانشگاه از طریق نظارت مستقیم یا غیرمستقیم (بواسطه عاملین مالی هرحوزه)؛
-نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء ذی ریط؛
-نظارت بر تهیه و تدارکات دانشگاه، امور تاسیساتی و تعمیراتی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
-تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد آنها؛
-نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه؛
-برگزاری کلیه مناقصه ها و مزایده ها براساس موافقتهای اخذ شده از سوی ریاست دانشگاه و نظارت بر برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی؛
-رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه؛
-برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آن ها؛
-به کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی؛
-ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه و بهبود مسائل زیست محیطی؛
-مدیریت و بهینه سازی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) در دانشگاه؛
-نظارت مستمر در حوزه منابع انسانی دانشگاه نظیر ساختار، فرایند جذب و نگهداشت، ارزشیابی، صدور احکام، و ...؛
- نظارت بر انجام فرایند برنامه‌های مدیریت نظیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بازنشستگی، ارزشیابی، انتصابات، آموزش ضمن خدمت، امور رفاهی (تسهیلات مالی و خدمات بیمه‌ای)، صدور احکام ترفیع، ارتقا، فوق‌العاده‌ها، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت و... اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه؛
- استقرار ساز و کار ارتباط و تعامل سودمند با دانشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای سازمانی برای ساماندهی امور مربوط به نیروی انسانی
-تشکیل جلسات دوره ای در دانشکده ها با حضور مدیران حوزه،‌ به جهت آشنایی بیشتر با عملکرد واحدها و سرعت بخشیدن به روند مالی، اداری و همچنین ارائه راهکارهای لازم در خصوص موضوعات مطروحه؛

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/24
تعداد بازدید:
3702
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه هشتم، معاونت اداري و مالي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188047078+ فاكس : 982188041462+
 mali[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.