۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
معاون اداری و مالی
نام و نام خانوادگی:علی رحمانی
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :استاد
شماره تلفن مستقیم : 02188047078
شماره تلفن داخلی : 2015
شماره فاکس : 02188041462
آدرس پست الکترونیکی :
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/15
تعداد بازدید:
1712
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه هشتم، معاونت اداري و مالي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188047078+ فاكس : 982188041462+
 mali[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.