معاونت اداری و مالی دانشگاه الزهرا
  جستجو
  امروز : پنجشنبه, 27 دي 1397 ..:: امور مالی ::.. ورود به سايت    

 
 

اين مديريت مسئول انجام كليه امور مالي براساس قوانين و مقررات و اعتبارات تخصيص يافته و هم چنين نظارت بر اموال كليه واحدهاي دانشگاه مي باشد. عاملان اين مديريت توسط مدير امور مالي پيشنهاد و با حكم مقام مجاز به اين سمت منصوب مي شوند و تحت نظارت سرپرست عاملين در واحد هاي مختلف انجام وظيفه مي نمايند. وظايف مديريت امور مالي به شرح زير مي باشد:

 اجراي مقررات مالي و محاسباتي در اجراي قانون محاسبات عمومي کشور و ساير قوانين 
 حفظ اسناد و دفاتر مالي دانشگاه
  نگهداري حساب اموال دولتي دانشگاه
  نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوارق بهادار
  تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوطه
  درخواست وجه از خزانه يا نمايندگي خزانه حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي دستگاه اجرايي براساس دستورالعملهاي مربوطه
  تامين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و کالاهاي اوراقي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط
  نگهداري و تهيه و تنظيم حسابها و صورت هاي مالي با همکاري دستگاه اجرايي و ارسال صورتحساب ها به انضمام اسناد و مدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات و آيين نامه اجرايي تفريغ بودجه
  شرکت در جلسات هيأت ترک مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه الزهرا(س) می باشد.
(اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا(س